defolio

EFTA 2019: teleauhindade konkurss


Call for entries
Feb 11, 2019
Submission deadline
Feb 25, 2019
Shortlist published
Mar 12, 2019
Awards announced
Apr 01, 2019

Submission of entries is closed

EFTA2019 TELEAUHINDADE STATUUT

Osalemistingimused

EFTA teleauhindade konkursile kvalifitseeruvad Eesti teletoodangu kõik kodumaised saated ja sarjad, mille uued osad (k.a uute osadega vanad sarjad) on olnud esimest korda Eesti Rahvusringhäälingu, AS Eesti Meedia, All Media Eesti AS või Tallinna TV eetris ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2018. Näitlejate, saatejuhtide, režissööride, stsenaristide, toimetajate ning operaatorite kandidaadid peavad olema seotud teleprojektiga, mis on eetris olnud ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2018.

 • Kandidaate saab esitada kuni 25. veebruarini 2019 a.
 • Kandidaatide esitajad kinnitavad, et neil on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.
 • Eesti Filmi Instituut kinnitab lõpliku nimekirja konkursile kvalifitseerunud töödest.
 • Eesti Filmi Instituut võtab vajadusel õiguse langetada otsuseid valikuprotsessis tekkinud vaidluste või erimeelsuste lahendamiseks.
 • Nominendid (v.a kategoorias „Aasta tegija“) tehakse avalikuks hiljemalt 12. märtsil 2019.
 • Võitjad tehakse teatavaks pidulikul auhinnagalal 1. aprillil Alexela Kontserimajas.
 • Auhinnagalast toodab ülekande ETV. Ülekannet näitavad ETV ja TallinnaTV.

Telekategooriad

 1. Parim tõsielusaade (factual) - tele dokumentalistika, jälgib perioodi vältel nähtuseid, protsesse ja inimesi (1 konkreetne episood)
 2. Parim teleseriaal (1 konkreetne episood)
 3. Parim meelelahutussaade (k.a. reality)
 4. Parim uus saade (1 konkreetne episood)
 5. Parim erisaade (1 konkreetne episood)
 6. Parim ajakirjanduslik lugu (1 konkreetne episood / lugu)
 7. Parim naisnäitleja televisioonis (1 konkreetne episood)
 8. Parim meesnäitleja televisioonis (1 konkreetne episood)
 9. Parim naissaatejuht (1 konkreetne saade)
 10. Parim meessaatejuht (1 konkreetne saade)
 11. Parim režissöör (1 konkreetne töö)
 12. Parim stsenarist (1 konkreetne töö)
 13. Parim toimetaja (1 konkreetne töö)
 14. Parim operaator (1 konkreetne töö)
 15. Aasta tegija - tunnustus aasta jooksul silma paistnud teleprofessionaalile, keda ei ole teleauhindade statuudi järgi võimalik nominendiks esitada teistes kategooriates.

Nominentide esitamise kord

 1. Nominente võivad esitada telekanalid, meediagrupid, produtsendid või nende poolt ametlikult määratud isikud (edaspidi Esitaja) 25. veebruarini 2019 kell 23:59. Nominentide esitamisel võivad produtsentidele soovitusi teha erialaliidud.
 2. Esitajatel tuleb Defolio keskkonda lisada žürii tööks vajalikud hinnatavad materjalid:
 • 1 osa eetrikõlbuliku ja alla laadimist võimaldava videofaili lingi.
 • võimalusel eetrikõlbuliku kvaliteediga valik katkendeid.
 • esitatud sarja, saate või isiku juurde tuleb lisada lühike, kuni 100-sõnaline selgitus, milles põhjendatakse selle erakordsust; märgitakse ära, kas tegemist on sarja puhul originaalloominguga, saatejuhi puhul salvestatud või otse-eetri saatega.
 • esitatud episoodide juurde tuleb lisada nende sünopsised kogupikkusega 100 sõna. Materjalide saatmisel peab esitaja arvestama, et sünopsiseid võib korraldusmeeskond vastavalt äranägemisele kasutada antud saate või sarja tutvustamisega seotud info- ja reklaammaterjalidel.
 • esitaja edastab saate, sarja või isiku heas kvaliteedis pressifotod (1-5 tk) ning võimalusel saate või sarja logo.
 1. Esitaja kinnitab, et nõustub konkursi tingimustega; et nominendiks esitatavad on oma osalusest teadlikud ning et esitaja omab kõiki õigusi tööde esitamiseks.
 2. Esitaja lubab Defolio keskkonnas täita kõik nõutud väljad vastavalt konkursi tingimustele ning tagada nõutud materjalide olemasolu, sh sünopsis kuni 100 sõna, kõrgresolutsiooniga fotodja
 3. Esitaja kinnitab, et tal on olemas kõik õigused esitatavate materjalide kasutamiseks EFTA-ga seotud kommunikatsioonis ja üritustel.
 4. Esitaja garanteerib esitatava materjali (saate/sarja link koos fotodega) ja täidetud registreerimisankeedi jõudmise Defolio keskkonda hiljemalt 25. veebruaril 2019 kell 23:59.
 5. Esitatud filmid on žüriile vaatamiseks nähtaval Defolio keskkonnas.
 6. Esitaja tagab, et kõikide esitatavate nominentide kontaktandmed on õiged.
 7. Esitaja annab üle õiguse näidata EFTA raames esitatud katkendeid k.a reklaami eesmärgil.
 8. Esitaja annab üle õiguse kasutada esitatud materjali, sealhulgas muusikat EFTA raames nüüd ja edaspidi.
 9. Ebakõlade ilmnemisel võtab koostöös partneritega lõpliku otsuse vastu konkurssi korraldav Eesti Filmi Instituut.
 10. Eesti Filmi Instituudil on õigus kandidaate, mis ei vasta esitamistingimustele või on puudulikult sisestatud, mitte vastu võtta.

Žürii ja hindamisprotsess

 1. Teletoodangu nominente hindab kuni 15-liikmeline valdkonna professionaalidest koosnev kahevooruline žürii.
 2. EFTA teležürii on kahevooruline:
 • I voor koosneb kuni kaheksast valdkonna eksperdist (nelja meediagrupi esindajast). Esimeses žürii voorus valitakse igasse kategooriasse viis nominenti.
 • II voor ehk superžüriikoosneb kuni seitsmest Žüriiliikmed on valitud kõigi nelja meediagrupi poolt esitatud kandidaatide seast.
 • Hindamise II voorus ehk superžürii kohtumisel valitakse võitjad.
 • II vooru tulemused selguvad korraldusmeeskonna jaoks hiljemalt 25.märtsil 2019, kuid need avalikustatakse EFTA galal 1. aprill Alexela Kontserdimajas.
 1. Mitteosalemisest vääramatu jõu tõttu lubab žüriiliige teavitada EFI-t esimesel võimalusel.
 2. Žüriiliige lubab tutvuda Eesti filmi- ja teleauhindadele esitatud materjaliga.
 3. Žüriil on võimalik esitatud materjale vaadata Defolio keskkonnas.
 4. Iga kategooria muutub hinnatavaks juhul, kui sellesse on valitud 5 nominenti.
 5. Tööde hindamise aluseks on kõrge loomingulise, teostusliku taseme ning originaalsuse terviklikkus.
 6. Žüriiliige lubab hinnata objektiivselt ning kinnitab, et antud hinded on tema isiklik hinnang ning ei allu mõjutustele.
 7. Žürii otsused on konsensuslikud.
 8. Žüriiliige lubab, et ei avalda oma hindamistulemusi kolmandatele osapooltele enne võitjate väljakuulutamist.
 9. Žüriiliige lubab, et ei avalikusta oma osalust EFTA žüriis enne lõppvooru hindamist. Eeltoodud piirang ei kehti žürii esimehele, kes on teleauhindade žürii avalik kõneisik.
 10. Žürii hindamise tulemused tehakse teatavaks EFTA galal 1. aprillil a Alexela Kontserdimajas. Nominendid tehakse avalikuks hiljemalt 12. märtsiks 2019. a.
 11. Žürii otsused on lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu.