defolio

Graafilise ja digitaalse disaini auhinnad


Väärtuspõhised kategooriad / Jätkusuutlik areng

Wox

Tabasco

Silver

Väärtuspõhised kategooriad / Teadusarendus ja tehnoloogiline progress

Väärtuspõhised kategooriad / Majanduslik, sotsiaalne ja piirkondlik koostöö

Väärtuspõhised kategooriad / Kultuuriline ja lingvistiline mitmekesisus

Noor Püss 2020