defolio

Noore disaineri auhind SÄSI


Call for entries
Jun 01, 2016
Submission deadline
Aug 19, 2016
Shortlist published
Aug 29, 2016
Awards announced
Sep 16, 2016

Submission of entries is closed

Hindamiskriteeriumid

Auhinnatavaks tegevuseks peetakse innovatiivsete toodete või tooteprototüüpide loomist, disainivaldkonna piire laiendavat eksperimentaalset või uurimistegevust.

SÄSI auhinnale esitatud tööde (portfoolio) juures hinnatakse:

  • Disainiga lahendatava probleemi asjakohasust
  • Teema või lahenduse uudsust
  • Rahvusvahelist konkurentsivõimet
  • Potentsiaali Eesti disainivaldkonna taset tõsta
  • Loodavat lisandväärtust (mõju ühiskonnale, kogukonnale, tööstusele, ettevõttele vms)
  • Portfoolio esitluse viimistlust ja taset

Osalemistingimused

Konkursil võivad osaleda disainerid, kes on auhinnale kandideerimise aastal 30-aastased või nooremad. Kandideerida võivad Eesti disainerid ja viimase kahe aasta jooksul Eestis alaliselt elanud ja tegutsenud disainerid (Eesti kodakondsus ei ole nõutud). Auhinnale kandideerija võib olla disainitudeng, disainiõpingud läbinud noor professionaal või isehakanud disainer, kandideerida võivad ka disainerite rühmitused. Disainerite rühmituste puhul saab kandideerida rühmituse noorim, alla 30-aastane liige.

Konkursil võib osaleda töödega, mis on valminud kahe viimase aasta jooksul konkursi toimumise ajast (september 2014 - august 2016). Üks kandidaat võib esitada mitu tööd (soovitavalt 3-6), sest auhind määratakse disainerile loomingule laiemalt, mitte ühele kindlale projektile. Juhul kui esitatud tööde näol on tegemist koolitööga, tuleb märkida ära juhendaja, õppeasutus ja õppetöö toimumise aeg.

Osalemistasu

Tööde esitamine SÄSI auhinnale on esitajale tasuta

Tööde esitamine

Konkursile esitatavad tööd tuleb registreerida internetikeskkonnas Defolio, täites selleks ette nähtud registreerimisvormi. Žüriil on õigus soovi korral küsida lisainfot ja täiendavaid materjale. Tööde esitamisega konkursile annab esitaja Eesti Disainikeskusele õiguse kasutada esitatud töid, fotosid ja muud teavet ilma tasu maksmata konkursiga seonduval mittekommertslikul eesmärgil, sh SÄSI näitusel, veebilehel, konkursi väljaannetes, konkursiga seonduvalt meedias jne. Tööde esitaja kinnitab konkursil osaledes, et konkursile esitatav(ad) töö(d) on autori(te) originaallooming.

Vajalikud materjalid

  • Autori portreefoto
  • Autori CV eesti ja inglise keeles (pdf-formaadis)
  • Iga esitatud töö kohta projektikirjeldus (pdf-formaadis) + kuni 3 jpeg pilti Projektikirjeldus näituse ning aastaraamatu jaoks kuni 1000 tähemärki (sh eesti ja inglise keeles). Vajadusel lisada pikem tekst eraldi žürii jaoks. Kõikide esitatud fotode formaat A4, resolutsioon 300 dpi. Üles saab laadida kokku kuni 30 faili (sh CV, portreefoto ja projektid kõik ühe sisestuse alla).

Projektikirjeldus peaks sisaldama: - projekti nimi - valmimise aeg - kaasautorid (kui on) - juhendaja (kui on) - tootja (kui on) - mõõdud - materjalid - lühike tutvustav tekst (eesti ja inglise keeles) - Lisaks üleslaetud failidele, palume täita ka sisestamisel juuresolev ankeet. Kindlasti märkida autori nimi.

Jury for Noore disaineri auhind SÄSI

 

Chairman Martin Pärn