defolio

Kuldmuna 2018


Call for entries
Jan 29, 2018
Submission deadline
Mar 04, 2018
Shortlist published
Mar 14, 2018
Awards announced
Mar 16, 2018

Submission of entries is closed

Osalemistingimused

NB! Pikendasime tööde esitamise ametlikku tähtaega kuni 27.02 (kell 23:59)

(Juhendi terviktekstiga saate tutvuda aadressil kuldmuna.ee. Palume tutvuda!)

 1. Konkurssi Kuldmuna korraldab Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit (ETKAL).
 2. Kuldmunal saavad osaleda ainult Eestis ja Eesti firmade loodud tööd.
 3. Esitatavate tööde esmailmumise vahemik peab olema 01.01.2017–28.01.2018.
 4. Konkursil osalevad tööd peavad olema neid puudutavate seadustega kooskõlas.
 5. Kõikides kategooriates on lubatud esitada ka enda jaoks tehtud töid: esitaja võib olla nii agentuur kui ka klient.
 6. Materjalide üleslaadimine registreerimiskeskkonda ja/või füüsiliste näidiste toimetamine konkursile toimub esitaja vastutusel.
 7. Reaalselt avaldamata töid (nn ghost’e) konkursile esitada ei tohi.
 8. Plagieeritud tööd diskvalifitseeritakse.
 9. Töid puudutavate täpsustavate küsimuste korral on žüriil või ETKALil õigus esitajalt aru pärida.
 10. Esitaja peab tagama, et tellija on andnud talle loa tööd esitada ja õiguse kasutada oma intellektuaalset omandit.
 11. Žüriil on õigus keelduda diskrimineerivate, rahvusliku, usu või muul tasandil häirivate või ebaseaduslikku käitumist õhutavate tööde hindamisest.
 12. Žüriil on õigus enne hindamist kõrvaldada tööd, mis selgelt ei vasta osalemistingimustele. Iga konkreetse töö esitajale antakse sellest kindlasti teada ja selgitatakse, miks selline otsus vastu võeti.

Tähtajad

 1. Tööde ametlik vastuvõtt: 29.01.–27.02.2018 (kell 23:59).
 2. Hilinejate vastuvõtt: 28.02.–04.03.2018 (kell 23:59).

Tasud

 1. Kõik tööd tuleb nõuetekohaselt esitada ja osalemise eest tasuda keskkonnas http://defol.io/kuldmuna/2018.
 2. Esitatud tööde eest on võimalik tasuda krediitkaardiga, PayPali konto või panglingi kaudu või arve alusel panga-ülekandega. Defol.io keskkonnas on võimalik makstud tööde eest genereerida ka arve. Mitme töö esitamisel on soovitatav genereerida üks arve. Eraldi saadetava pdf-formaadis arve tellimine hiljem maksab 10 €.
 3. Iga konkursile esitatud üksiku töö eest tasub selle esitaja osalemistasu 75 € + käibemaks 20%. Hind ETKALi liikmetele on 60 € + käibemaks 20%.
 4. Iga konkursile esitatud seeria eest tasub selle esitaja osalemistasu 150 € + käibemaks 20%. Hind ETKALi liikmele on 120 € + käibemaks 20%. Seeria on kuni viiest osast koosnev kindla meedia põhine teoste jada, mis on osa ühest kampaaniast. Toodete korral kuulub seeriasse kuni viis liiget ühest tooteperekonnast.
 5. Iga konkursile esitatud töö eest kampaania kategoorias tasub selle esitaja osalemistasu 175 € + käibemaks 20%. Hind ETKALi liikmele on 140 € + käibemaks 20%.
 6. Kuldmuna noortekonkursile Pesamuna registreerimisel osalemistasu puudub.
 7. ETKALi liikmetasu võlglastele kehtivad tavapärased, soodustuseta osalemistasud.
 8. Kuldmunal osalevad tööd, mille eest on tasu laekunud hiljemalt 11.03.2018.
 9. Mittekvalifitseeruvate tööde eest tasutud osalemistasu ei tagastata.
 10. Hilinejad maksavad iga töö eest lisatasuna veel 50% neile muidu kehtivast hinnast. Hilineja tasu kehtib ka esitajatele, kes küll esitavad tööd ametliku vastuvõtu ajal, kuid genereerivad arve hiljem.

Tööde esitamine ja kategooriad

14 olulist tähelepanekut tööde esitamisel

 1. Konkursile esitatavad mis tahes filmifailid tuleb esitada YouTube’i või Vimeo lingina. Väljund ei tohi kanda ühtki vihjet esitajale. Film peab olema HD-resolutsioonis.
 2. Kõikide filmifailidega (ka case-study-filmidega) peab kaasas käima nn eelvaate jpg-fail. See on HD-formaadis iseloomustav kaader klipist. Kaadri valikul peab arvestama, et seda kuvatakse ka ruuduks formaadituna (vaadeldav on ainult kaadri keskosa). Tähtis on, et filmifailidele pääseks ligi iga soovija, mitte ainult see, kellele link on saadetud.
 3. Case-study-filmid ei tohi olla pikemad kui 2 minutit, ei pea olema ingliskeelsed (võivad olla eestikeelsed) ega tohi sisaldada viidet töö esitajale. Case-study-film on hea väljund rääkimaks ka ettevõetud aktsiooni mõjust sihtrühmale või ühiskonnale. Pool võitu annab juba see, kui žürii saab filmi vahendusel aru, mis oli algne idee, millist probleemi üritati lahedada, kuidas lahendus välja kukkus ja mõjus.
 4. Kui kujundusest nõutakse jpg-faili, siis on mõeldud A4-formaadis (maastik või portree) 150 dpi RGB-faili.
 5. Ühe töö kohta võib saata kaks faili, kui ei ole märgitud teisiti. Näiteks printreklaami kohta võib saata nii reklaami kujunduse kui ka vajaduse korral foto, kuidas see väljaandes välja nägi.
 6. Seeriate puhul võib ühe seeria ühe teose kohta esitada kuni kaks faili. Kokku võib seeriana esitada maksimaalselt viis tööd (10 faili). Seeria korral tuleb selle sisestamisel kindlasti ära märkida, et tegemist on seeriaga.
 7. Enamikes kategooriates on võimalik või kohustuslik tööle lisada ka põhjalikum pdf-fail. Selle mõte on täpsemalt selgitada esitatava teose omadusi, funktsioone, eesmärke ja muud esitaja meelest ja töö seisukohast olulist infot. Faili võib esitada eesti või inglise keeles, A4-formaadis ning võib sisaldada kuni 5 lk pilte ja infot.
 8. Selle punkti täitmine ei ole sellel aastal nõutud: Raadioklipi korral tuleb esitada samuti filmifail, kus ekraanil jooksevad ingliskeelsed subtiitrid, et klipist saaksid aru ka välismaalased.
 9. Digilahenduste linkide korral ära lae näidiseid üles oma ettevõtte nime kandvasse serverisse, kuna konkurss on anonüümne. Eksimuse korral võidakse töö konkursilt kõrvaldada.
 10. Iga töö juurde tuleb eraldi väljadele sisestada eestikeelne lühikirjeldus. Ole seal nii konkreetne, lühike ja täpne kui võimalik (ca 150 tähemärki). Pikema jutu saad ju alati kaasa vormistada pdf-failina.
 11. Autorite, kaasautorite, alalõikude tegijate ja muude oluliste tegijate märkimisel ole palun täpne. On tulnud ette juhtumeid, kus hiljem on tulnud tagantjärele nimesid lisada või muuta.
 12. Töid ei pea defol.io keskkonda sisestama korraga. Seda saab teha kas või mitu nädalat. Jälgi sellegipoolest hoolikalt kuupäevi, et esitaksid kõik tööd ja genereeriksid ka arve hiljemalt 27.02.2018. Kui oled tööd õigeaegselt sisestanud, kuid teed arve hiljem, kehtib ikkagi hilineja hind, mis on tavatasust poole kallim.
 13. Füüsilise väljundiga disainitööde puhul tuleb peale töö digitaalse versiooni esitada ka originaalnäidis. Hindamisel osalemiseks tuleb igale füüsilisele näidisele kinnitada defol.io registreerimismootori genereeritud unikaalne number.
 14. Füüsilise näidise pakendil peab olema kirjas töö number ja märgusõna “Kuldmuna 2018”. Iga töö füüsiline näidis või näidiste seeria tuleb pakendada eraldi. Näidis tuleb saata või tuua Nordic Hotel Forumi (Viru väljak 3) vastuvõttu hiljemalt 12.03.2018. Töid on võimalik tagasi saada kuni 30.03.2018. ETKAL ei saa kahjuks vastutada füüsiliste näidiste korrektse säilimise eest.

Kategooriad

Reklaam

 • Film
 • Välireklaam, poster
 • Välireklaam, erilahendus
 • Trükireklaam
 • Raadioreklaam
 • Otsereklaam, masspostitus
 • Otsereklaam, ärikingitus
 • Bränditud sisu sotsiaalmeedias
 • Bränditud sisu klassikalises meedias
 • Ambient-lahendus
 • Väike tootekampaania
 • Suur tootekampaania
 • Väike teenusekampaania
 • Suur teenusekampaania
 • Sotsiaalkampaania
 • Ostukoha reklaam
 • Meedia loov kasutas

Disain

 • Minibränding
 • Bränding
 • Rebränding
 • Pakend, igapäevakaubad (FMCG): toit, elektroonika, alkohol jne
 • Pakend, eksklusiivtooted ja eriseeriad
 • Reklaamtrükised
 • Raamatud ja kataloogid
 • Keskkonnadisain
 • Erioskused, reklaamtekst
 • Erioskused, visuaali teostus
 • Filmi teostus
 • Interaktiivne visuaal

Digitaalne reklaam

 • Koduleht
 • E-kaubanduse lahendus
 • E-teenus ja rakendus
 • Veebikampaania
 • Bännerreklaam

Suhtekorraldus

 • PR sotsiaalkampaania
 • Integreeritud kommunikatsioon
 • PR digikampaania
 • Sündmuse kommunikatsioon

Üritusturundus

 • Sisekommunikatsiooni üritus
 • Väliskommunikatsiooni üritus
 • Avalik üritus
 • Promotsioon
 • Produktsioon

Noortekonkurss: Pesamuna 2018

Tehnilised tingimused

Reklaam

Film

Filmid on kõik reklaamiks mõeldud klipid, mis on loodud tasu eest (v.a iseenda jaoks tehtud) ja mis tahes liikuvat pilti näitava meediaväljundi jaoks. Oluline on, et klipp oleks avaldatud.

Vajalikud materjalid:

 • klipp;
 • eelvaate kaader;
 • lühikirjeldus.

Välireklaam

Välireklaam on reklaam, mis on avaldatud raha eest välitingimustes või ühiskondlikes hoonetes reklaamiks mõeldud pindadel (nt kaubanduskeskuste siseaatriumid). Välireklaami kategoorias saab esitada töid kahes alamkategoorias:

Poster

Poster on kahemõõtmeline ja igas mõttes raamidesse mahtuv klassikaline posterlahendus.

Vajalikud materjalid:

 • kujundusfail ja soovitatavalt ka foto lahendusest päriselus;
 • lühikirjeldus.

Välireklaami erilahendus

Välireklaami erilahendus on n-ö raamist-väljas-lahendus, mille eesmärk on üllatada, mängida vormiga või kohanduda keskkonnaga.

Vajalikud materjalid:

 • pilt lahendusest päriselus;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral case-study-film koos eelvaate kaadriga;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

Trükireklaam

Trükireklaam on reklaam, mis on raha eest avaldatud vähemalt ühes trükituna levitatavas ajakirjandusväljaandes. Siin on peetud silmas nii tava- kui ka erilahendusi.

Vajalikud materjalid:

 • kujundusfail / foto reklaamist väljaandes;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral case-study-film koos eelvaate kaadriga;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

Raadioreklaam

Raadioreklaam on reklaam või muu raha eest ostetud teadaanne vähemalt ühes raadiojaama programmis või kaubanduskeskuse siseraadios.

Vajalikud materjalid:

 • klipp;
 • eelvaate kaader;
 • lühikirjeldus.

Otsereklaam

Otsereklaam on reeglina personaliseeritud, kuid ei pea seda ilmtingimata olema. Samuti eeldab otsereklaam seda, et reklaamiobjekt või -sõnum viiakse tarbijale isiklikult kohale kas kulleri, e- või tavaposti teel. Töid saab esitada kahes alamkategoorias:

Masspostitus

Minimaalne tiraaž / saajate hulk: 100

Vajalikud materjalid:

 • kujundusfail / foto materjalist;
 • füüsiline näidis (kui tegemist ei ole digitaalse postitusega);
 • lühikirjeldus;
 • digitaalse postituse korral internetilink;
 • vajaduse korral case-study-film koos eelvaate kaadriga;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

Ärikingitus

Ärikingitused on kõik postitatud või kulleriga edastatud alla 100 tiraažiga erilahendused. Kogus võib olla ka 1 tk.

Vajalikud materjalid:

 • kujundusfail / foto materjalist;
 • füüsiline näidis;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral case-study-film koos eelvaate kaadriga;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

Bränditud sisu

Bränditud sisulahendus ehk branded content võib olla nii sisuturundus kui ka brändi/sõnumi teadlik paigutamine seriaali, saatesse või filmi. Head sisuturundust on võrdselt keeruline teha nii sotsiaal- kui tavameedias – see eeldab jätkusuutlikkust ja võimet olla värske. Samuti on brändi, toote või sõnumi teadlik paigutamine saatesse, filmi või miks mitte ka uudisesse peen kunst. Selle kategooria puhul hinnatakse mängu ilu ja nutikust. Kaks alamkategooriat:

Bränditud sisu sotsiaalmeedias

Mõni bränd kohe oskab sotsiaalmeedias olla. Olgu see Instagrami või Facebooki infovoog, kõigi oodatud säutsud või kõik need kokku vägeva orkestreeritud tervikuna – see kategooria on koht, kus kontseptsioon koos näidistega kirja panna.

Vajalikud materjalid:

 • case-study-film;
 • eelvaate kaader;
 • sisu juurde viiv internetilink;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

Bränditud sisu klassikalises meedias

Mõni toode võib mõnda filmi, tele- või raadiosaatesse sattuda ka kogemata, kuid enamasti siiski mitte. Kõige maitsekamad ja läbimõeldumad lahendused saavad pärjatud selles kategoorias.

Vajalikud materjalid:

 • case-study-film;
 • eelvaate kaader;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

Kampaania

Kampaania kategooria on selle mahu ja sisu järgi jaotatud viieks alamkategooriaks. Sisu järgi jagunevad kampaaniad toodete, teenuste ja sotsiaalkampaaniateks, mahu järgi suurteks ja väikesteks kampaaniateks.

Väike tootekampaania

Toode on ese, konkreetne ühik, osa suuremast perekonnast või terve tootepere. Tootel peab Kuldmuna mõistes olema füüsiline käega katsutav vorm või peab see olema vähemalt füüsiliselt tajutav, nagu näiteks elekter või gaas.

Väike tootekampaania hõlmab 1–2 meediumit ja / või selle brutoeelarve jääb alla 20 000 €.

Suur tootekampaania

Suure tootekampaania brutoeelarve on vähemalt 20 000 € ja kasutusel on korraga olnud rohkem kui 2 meediumit.

Väike teenusekampaania

Teenusel ei ole Kuldmuna mõistes üheti mõistetavat füüsilist olemust. Teenus on protsess, mis aitab tõsta mingit osa elukvaliteedist, näiteks mobiilne internet, pangandus, telekanalid või lennureis. Teenusena käsitleme kõiki nimetatud kriteeriumidele vastavaid teenuseid, hoolimata asjaolust, et paljudel juhtudel nimetavad teenuste osutajad oma teenuseid toodeteks.

Väike teenusekampaania hõlmab 1–2 meediumit ja / või selle brutoeelarve jääb alla 20 000 €.

Suur teenusekampaania

Suure teenusekampaania brutoeelarve on vähemalt 20 000 € ja kasutusel on korraga olnud rohkem kui 2 meediumit.

Sotsiaalkampaania

Sotsiaalkampaania on reklaamikampaania, mis juhib reeglina tähelepanu ühiskonna pahupoolele või kutsub abistama nõrgemaid. Sotsiaalne reklaamikampaania ei pea olema ilmtingimata riigi, mõne sihtasutuse või mittetulundus-ühingu tellimus, ka täiesti tavalised ettevõtted teevad tihtipeale sotsiaalkampaaniaid. Sotsiaalset vastutust rõhutavad või ettevõttesiseselt ellukutsutud väärtuspõhised kampaaniad võivad olla väga head kandidaadid. Alati ei pea vaatajaid haiguste ja surmaga hirmutama – sotsiaalsuse mõiste on palju laiem.

Vajalikud materjalid kampaaniate vormistamiseks:

 • case-study-film;
 • eelvaate kaader;
 • kuni 10 kujundusfaili / fotot kampaania elementidest;
 • kuni 5 internetilinki;
 • lühikirjeldus;
 • põhjalikum kirjeldus pdf-failina.

Ostukohareklaam

Reklaam reklaamiks, aga tehing vormistatakse lõplikult seal, kus toimub ost. Seega on ostukohareklaam väga oluline reklaamivorm, seda eriti jaekeskkondades. Ostukohareklaam võib olla imetilluke, kuid geniaalselt paigutatud sõnum toote küljes või terve koridori enda alla neelav riiulilahendus ning kõik muu nende vahepeal.

Vajalikud materjalid:

 • vähemalt 2 pilti reklaamlahendusest;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral case-study-film koos eelvaate kaadriga;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

Ambient-lahendus

Ambient-lahendus on ümbritsevat keskkonda arvestav ja seda väärindav lahendus. Selle kategooria mõte on tunnustada uut tüüpi (mitte lihtsalt uusi) ideid, mis toovad valdkonda värsket sõnavara ja viitavad uutele rollidele, mida agentuurid mängida saaksid. Lihtsalt uudsusest, hoolimata sõna kõlast, ei piisa. Ambient’i kategooria abil tahab Kuldmuna esile tõsta ja kiita kasulikke mutatsioone, mis näitavad, kuidas valdkond areneb, luues uudsusega kasu kõigile.

Vajalikud materjalid:

 • vähemalt 2 pilti lahendusest;
 • vajaduse korral case-study-film koos eelvaate kaadriga;
 • lühikirjeldus;
 • vajaduse korral kirjeldav pdf-fail.

Meedia loov kasutus

Siia on kandideerima oodatud reklaamilahendused, mis kasutavad olemasolevat meediat uudsel erilisel moel või kehtestavad täiesti uue meediumi. Samuti on oodatud meediakanalite ristkasutamise lahendused, kus ükski kanal ei moodusta iseseisvat tervikut, või lihtsalt unikaalsed erilahendused ühe meediakanali piires. Töö saab konkursile esitada ainult üks esitaja. Kui sellega on olnud seotud mitu agentuuri, peavad nad töö esitama ühiselt.

Vajalikud materjalid:

 • põhjalikum kirjeldus pdf-failina;
 • vajaduse korral case-study-film koos eelvaate kaadriga;
 • kuni 4 pildifaili;
 • vajaduse korral internetilink;
 • lühikirjeldus.

Disain

Korporatiivne bränding

Korporatiivne bränding kujutab ettevõtte, organisatsiooni või sarnaselt mõtleva seltskonna identiteeti (vabakond, bänd, klubi jne). Siia alla kuulub ka brändikeele väljendus ja kasutus eri platvormidel. Eristatakse kolme alamkategooriat:

Minibränding

Minibrändingu all mõeldakse väikeettevõtete, sõbra, bändi jne identiteeti.

Vajalikud materjalid:

 • maksimaalselt 5 pilti identiteedist;
 • igast pildist A3-formaadis väljatrükk;
 • vajaduse korral case-study-film;
 • lühikirjeldus.

Bränding

Bränding on töö, kus uus identiteet on loodud keskmisele või suurele ettevõttele / organisatsioonile.

Vajalikud materjalid:

 • maksimaalselt 5 pilti identiteedist;
 • igast pildist A3-formaadis väljatrükk;
 • vajaduse korral case-study-film;
 • lühikirjeldus.

Reränding

Rebränding tähendab olemasoleva identiteedi uuendust / värskendust.

Vajalikud materjalid:

 • maksimaalselt 5 pilti identiteedist;
 • igast pildist A3-formaadis väljatrükk;
 • vajaduse korral case-study-film;
 • lühikirjeldus.

Pakend

Pakendi kategoorias eristatakse kahte pakendamise alamkategooriat:

Igapäevakaubad (FMCG): toit, elektroonika, alkohol jne

Igapäevakaubad on suure tiraažiga peavoolutooted ja nende seeriad, mida müüakse Eesti poelettidel (tiraaž vähemalt 1 000 tk).

Vajalikud materjalid:

 • maksimaalselt 4 pilti pakendist;
 • füüsiline näidis;
 • lühikirjeldus.

Eksklusiivtooted ja eriseeriad

Siia alla kuuluvad eksklusiivsed pakendid ja tooted, eriseeriad, luksustooted, eriväljaanded ja väiketiraažid,näiteks firmakingitustena loodud toodete pakendid, väiketootjate erilahendused,muusikapakendid jne (tiraaž 10–1 000 tk).

Vajalikud materjalid:

 • maksimaalselt 4 pilti pakendist;
 • füüsiline näidis;
 • lühikirjeldus.

Trükised

Trükiseid on kahte liiki:

Reklaamtrükised

Reklaamtrükis on reeglina buklett või flaier, aga võib olla midagi originaalsemat. Kindlasti ei saa see olla raamat või kataloog, mille jaoks on eraldi kategooria.

Vajalikud materjalid:

 • maksimaalselt 4 pilti;
 • füüsiline näidis;
 • lühikirjeldus.

Raamatud ja kataloogid

Osaleda võivad mis tahes kuju, suuruse ja otstarbega köidetud trükised.

Vajalikud materjalid:

 • maksimaalselt 4 pilti;
 • füüsiline näidis;
 • lühikirjeldus.

Keskkonnadisain

Osaleda võib nii sise- kui ka välisruumi kujunduslahendusega. Tegemist võib olla nii graafilise kui ka vormilise lahendusega (nt kontoris, linnaruumis, muuseumis jne). Tuletame siinkohal meelde, et Kuldmuna ei ole sisekujunduskonkurss.

Vajalikud materjalid:

 • maksimaalselt 5 pilti lahendusest;
 • piltidest A3-formaadis väljatrükid;
 • vajaduse korral case-study-film;
 • lühikirjeldus.

Erioskused

Erioskus tähendab meisterlikkust. Mõned tööd on rohkem teosed kui teised, kuna mingi aspekt neis on erakordselt meisterlik. Meisterlikkust saab lasta hinnata neljas alamkategoorias:

Reklaamtekst

Hinnatakse nutikalt konteksti sobivat ja seda väärtustavat pealkirja, üleskutset, lausungit või lihtsalt vaimustavat häälitsust. Olgugi, et tegemist on disaini alamkategooriaga, hindab reklaamiteksti erioskust reklaamižürii.

Vajalikud materjalid:

 • pilt kujundusest või klipp;
 • lühikirjeldus.

Visuaali teostus

Hinnatakse staatilise pildi tehnilist teostust: fotot, illustratsiooni, 3D-d, tüpograafiat jne ehk teisisõnu kõike seda, kuidas teostus toetab ideed.

Vajalikud materjalid:

 • maksimaalselt 3 pilti töö kohta;
 • vajaduse korral case-study-film;
 • lühikirjeldus.

Filmi teostus

Hinnatakse liikuva pildi teostuse filigraansust. Arvesse lähevad kõik võtted tavafilmist animatsiooni erinevate vormideni. Ka seda alamkategooriat hindab reklaamižürii.

Vajalikud materjalid:

 • klipp;
 • vajaduse korral case-study-film;
 • lühikirjeldus.

Interaktiivne visuaal

Hinnatakse digitaalsete dünaamiliste lahenduste visuaalset filigraansust.

Vajalikud materjalid:

 • internetilink;
 • vajaduse korral case-study-film;
 • lühikirjeldus.

Digi

Koduleht

Hinnatakse klassikalises mõistes ettevõtet, toodet või teenust tutvustavat kodulehte.

Vajalikud materjalid:

 • internetilink;
 • kuni 4 pilti kodulehest;
 • vajaduse korral case-study-film või kirjeldav pdf-fail;
 • lühikirjeldus.

E-kaubanduse lahendus

Peale e-poe võib praktiline müügilahendus olla ka brändi kodulehel, bänneril või rakenduses. Hinnatakse ekaubanduse kasutuskogemust, esteetilisust ja selgust.

Vajalikud materjalid:

 • internetilink;
 • kuni 4 pilti lahendusest;
 • vajaduse korral case-study-film või kirjeldav pdf-fail;
 • lühikirjeldus.

E-teenus ja rakendus

E-teenus võib olla nii veebi- kui ka mobiilirakendus või mõlemat korraga. Siin kategoorias hinnatakse peale teenuste rakenduste ka muid rakendusi, näiteks meelelahutuseks, info jagamiseks või mõne kampaania jaoks loodud äppe.

Vajalikud materjalid:

 • internetilink;
 • kuni 4 pilti lahendusest;
 • vajaduse korral case-study-film koos eelvaate kaadriga või kirjeldav pdf-fail;
 • lühikirjeldus.

Veebikampaania

Veebikampaania on reklaamikampaania veebis, mis kasutab eri digikanaleid ja -lahendusi.

Vajalikud materjalid:

 • case-study-film;
 • eelvaate kaader;
 • kuni 10 kujundusfaili/fotot kampaania elementidest;
 • kuni 5 internetilinki;
 • lühikirjeldus;
 • põhjalikum kirjeldus pdf-failina.

Bännerreklaam

Siia kuuluvad nii tava- kui ka erilahendused, mobiili- ja muude digiplatvormide bännerid. Hinnatakse sõnumi, kujunduse ja konteksti koostööd, eristuvust ja võimalikku lisandväärtust.

Vajalikud materjalid:

 • internetilink;
 • kuni 3 pilti bännerist;
 • vajaduse korral case-study-film koos eelvaate kaadriga või kirjeldus pdf–failina;
 • lühikirjeldus.

Suhtekorraldus

Kandideerima on oodatud kõik kommunikatsioonijuhtimise valdkonnas tegutsevad ettevõtted ja organisatsioonid (kommunikatsioonibürood, organisatsioonisisesed kommunikatsiooniosakonnad, vabakutselised, spetsiaalselt mingi sündmuse tarbeks kokku pandud kommunikatsioonitiimid jne). Konkursitöö tohib esitada ainult üks osapool. Juhul, kui töösse on panustanud mitu ettevõtet ja organisatsiooni, tuleb neil omavahel kokku leppida, kes on töö esitaja. Kui sama töö esitab kaks või enam organisatsiooni, arvestatakse ainult ajaliselt esimesena esitatut.

PR sotsiaalkampaania

Sotsiaalkampaania on kampaania, mille eesmärk on mõjutada inimesi tegutsema suurema sotsiaalse ja/või ühiskondliku heaolu nimel.

Integreeritud kommunikatsioon

Integreeritud kommunikatsioon on kampaania või programm, milles on ühendatud erinevad kanalid, tööriistad ja sõnumid ning mis on selgelt aidanud saavutada kommunikatsiooni- või ärieesmärke.

PR digikampaania

Digikampaania on uue või sotsiaalmeedia tarbeks loodud sihitud kampaania (nt blogid, sotsiaalvõrgustikud, sisujagamislehed).

Sündmuse kommunikatsioon

Sündmuse kommunikatsioon on brändi kuvandi arendamiseks mõeldud sündmuse või sündmuste sarja promov kommunikatsioonikampaania.

Vajalik info ja materjalid kõigis suhtekorralduse kategooriates:

 • projekti lühikokkuvõte (kuni 400 tähemärki koos tühikutega);
 • projekti kirjeldus (kuni 2 000 tähemärki koos tühikutega), mis
  sisaldab järgnevat infot:

  a) kirjeldus esialgsest olukorrast, mis viis projekti loomiseni;

  b) kampaania eesmärk;

  c) kampaania strateegia;

  d) kirjeldus projekti elluviimisest (sh elluviimise aeg, eelarve).

 • projekti iseloomustav pilt (nt raporti esikaas või pilt sündmusest). Seda pilti näevad kohtunikud projekti illustratsioonina. Pilt avalikustatakse pärast seda, kui projekt on kantud
  kandideerijate nimekirja;

 • vajaduse korral kuni 3 internetilinki (veebilehed, sotsiaalmeedia platvormid, sisevõrgu leheküljed jne);

 • vajaduse korral kuni 3 lisafaili, mis aitavad kirjeldada projekti olemust (näiteks press kit, case-study-video, slaidiesitlus vms).

Üritusturundus

Üritusturundus ei ole pelgalt batuudi pumpamine. See on oluline vahend kommunikatsiooni tööriistakastis, mis võimaldab otse ja vahetult suhelda publikuga, rääkida kõigest olulisest ning kinnistada brändi. Üritusturunduse kategoorias hinnatakse originaalsust, loovust, lahenduste unikaalsust, esteetikat ja eesmärgipärasust.

Sisekommunikatsiooni üritus

Siia kuuluvad tellija enda organisatsiooni sissekommunikatsiooni eesmärkide täitmiseks mõeldud üritused (näiteks motivatsiooni-, info- või tähtpäevaüritused).

Väliskommunikatsiooni üritus

Siia kuuluvad tellija väliskommunikatsiooni eesmärkide täitmiseks loodud üritused (näiteks kliendiüritused, konverentsid).

Avalik üritus

Siia kuuluvad avalikkusele suunatud piletiga või piletita üritused.

Promotsioon

Siia kuuluvad mõne brändi, toote või teenuse tutvustamiseks loodud promotsioonilahendused.

Produktsioon

Siin peetakse silmas üritustel teostatud produktsiooni terviklahendusi.

Vajalikud materjalid kõigis üritusturunduse kategooriates:

 • case-study-film;
 • eelvaate kaader;
 • põhjalikum kirjeldav pdf-fail, milline koosneb järgmistest osadest: a) ürituse briif, ootused ja eesmärgid (ca 600 tähemärki koos tühikutega); b) elluviimise kirjeldus (ca 1 200 tähemärki koos tühikutega); c) tulemus: kas ja mis mahus said püstitatud eesmärgid täidetud (ca 600 tähemärki koos tühikutega); d) kuni 5 üritust kirjeldavat pilti jpg-formaadis.

PS. Kõikides üritusturunduse kategooriates on lubatud esitada ka enesele tehtud töid.

Noortekonkurss: Pesamuna 2018

Pesamuna on Kuldmuna noortekonkurss, kus saavad oma reklaamimuskleid võrrelda kuni 26-aastased (k.a.) loojad. Konkursist saab osa võtta tiimina, kuhu kuulub minimaalselt 2 inimest.

Eesmärk

Pesamuna eesmärk on ühelt poolt innustada noori looma üha komplekssemaid ja originaalsemaid tervikkontseptsioone ning teiselt poolt tuua rambivalgusesse üha uusi andekaid noori reklaamiloojaid.

Konkursile registreerumine

 • Meeskondade registreerimine kestab 29.01.–25.02.2018 (kell 23:59).
 • Registreerida saab aadressil http://defol.io/kuldmuna/2018.
 • Noortekonkursil osalustasu puudub.

Konkursi lähteülesande selgitamine ja kavandite esitamine

 • Noortekonkursi lähteülesanne saadetakse registreerunud meeskondadele 27.02.2018 meili teel.
 • Pärast lähteülesande saamist on igal meeskonnal aega 48 tundi kavandi esitamiseks.
 • Määratud tähtajaks peavad kõik meeskonnad esitama pdf-formaadis esitluse, lisades sellele vajaduse korral muid materjale (fotod,
  klipid jms).
 • Viis paremat meeskonda esitavad oma tööd žüriile eesti keeles elava esitlusena.
 • Hilinenud töid vastu ei võeta.

Hindamine

 • Kavandeid hindab Kuldmuna reklaamižürii 2.
 • Välja antakse üks auhind: Pesamuna 2018. Žüriil on õigus välja anda ka eripreemiaid.
 • Noortekonkursi tulemused tehakse teatavaks ja auhinnad antakse üle Kuldmuna galaõhtul.

Jury for Film

 

Chairman Olav Osolin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury for Raadioreklaam

 

Chairman Olav Osolin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury for Erioskused, reklaamtekst

 

Chairman Olav Osolin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury for Erioskused, filmi teostus

 

Chairman Olav Osolin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury for Disain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury for Reklaam

 

Chairman Joel Volkov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury for Digitaalne reklaam

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury for Suhtekorraldus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury for Üritusturundus

 

Chairman Janek Reimal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jury for Noored

 

Chairman Joel Volkov