defolio

Gullsild 2020


Call for entries
Jan 30, 2020
Submission deadline
Feb 20, 2020
Shortlist published
Mar 13, 2020
Awards announced
Mar 13, 2020

Submission of entries is closed

Innsendingene må være første gang publisert i tidsrommet 1. januar 2019 til 31. desember 2019.

Selve innsendelsen skal bestå av max 6 sider 16:9 og/eller casefilm på max 2 minutter, hvor jobben presenteres. Juryen vurderer i all hovedsak det innsendte materialet på skjerm. Vi anbefaler derfor at bildematerialet er tilpasset et liggende format/landskapsformat. Det skal også sendes inn et representasjonsbilde i 16:9 format (JPG-fil).

Det skal ikke på noe sted i selve innsendelsen komme frem hvem jobben er utført av, verken personer eller firmaer.

I selve innsendelsesmodulen kan det skrives max 1500 tegn om bakgrunn og målsetting, konsept, idé, strategi og spesielle rammebetingelser. Her kan du også skrive inn de som skal krediteres uten at juryen ser dette.

Byråer kan ikke sende inn produksjoner gjort for deres eget byrå.

Innsendelsen skal kun ha en (1) hovedansvarlig for jobben. Samarbeidende firma og enkeltpersoner kan krediteres i innsendelsesmodulen og evt. på scenen.

En jobb kan max sendes inn i 3 ulike kategorier.

Byråer, frilansere (og produsenter) med adresse på Haugalandet kan sende inn arbeider, uavhengig om oppdragsgiver er lokal eller ikke. Arbeider kan ikke sendes inn av eventuelle avdelingskontor utenfor Haugalandet.

Juryen vektlegger særpreg, konsept/idé, utførelse, håndverksmessig standard, presentasjon og teknisk løsning, strategisk løsning og funksjon i forhold til målsetting, estetikk og utnyttelsen av mediets muligheter. En godt beskrevet innsending med rammebetingelser, mål og effekt blir også vektlagt av juryen.

Der det er hensiktsmessig, kan innsender sende fysiske prøver til Markedsforeningen på Haugalandet. Kontakt Espen Sund på telefon 404 50 490 eller e-post: [email protected].

Juryen forbeholder seg retten til å flytte bidrag til passende kategori hvis de mener at bidraget er innsendt i feil kategori.

Markedsforeningen og den aktuelle jury er ikke forpliktet til å dele ut Gullsild i kategorier der innsendte bidrag ikke holder tilfredsstillende kvalitet. Juryen kan også velge å dele ut diplomer, der dette er ønskelig.

General jury