defolio

Teenusedisaini auhinnad


Call for entries
Apr 23, 2020
Submission deadline
Jul 06, 2020
Shortlist published
Aug 10, 2020
Awards announced
Sep 18, 2020

Submission of entries is closed

Teenusedisaini auhinna osalemise tingimused

1.Teenusedisaini auhinnale võivad kandideerida kõik ettevõtted, asutused ja agentuurid, kes on:

• kas

-kindlal eesmärgil (näiteks efektiivsuse tõstmine, rahvusvahelise konkurentsivõime parandamine, ligipääsetavuse tõstmine, kogukondade võimestamine, keskkonnasäästlikkus) teadlikult ehk läbimõeldult ja planeeritult oma olemasolevat teenust kujundanud või arendanud; või

-loonud samadel kaalutlustel täiesti uue teenuse; või

-disaininud oma sisemised teenused selliseks, et lõppklientidele teenuse osutamine on muutunud oluliselt kasutajasõbralikumaks, efektiivsemaks ja/või keskkonnasäästlikumaks;

• teenuse disainimise läbi parandanud teenuse konkurentsivõimet, turuosa, klientide või töötajate rahulolu.

2.Hindamisele võetakse teenused, mis on läbinud disainimise protsessi kolme viimase aasta jooksul konkursi toimumise ajast (2017 september kuni 2020 aprill) ja mida on disainimise protsessi järel hakatud eelnimetatud ajavahemikus pakkuma.

Tööde esitamiseks vajalik informatsioon:

1.Teenuse, mille arendamiseks on teenusedisaini protsessi kasutatud, tutvustus (maksimaalselt 2 A4 lk) - eesti ja inglise keeles. Kirjeldus laadida pdf-na Defoliosse.

Tutvustus peab sisaldama:

• Töö eesmärke ja kuidas need saavutati, probleemi kirjeldust, mida hakati lahendama, kes organisatsioonidest ja inimestest olid disaini ja laiemasse arendustegevusse kaasatud

• Disainiprotsessi ja lahenduse lühikirjeldust: selgitage ja illustreerige disainiprotsessi algusest lõpuni:

-Milliseid disainiuuringuid (sh kvalitatiivseid) on läbi viidud?Millised olid peamised uuringutulemused (ik insight) ja kuidas nendega arendustegevuses arvestati?

-Milliseid teenusedisaini metoodikaid ja tööriistu kasutati?

-Kes on kasutajad ja kuidas kasutajad on olnud protsessi kaasatud?

-Kuidas teenusekontseptsiooni kasutajatega testiti?

• Visuaalseid näiteid protsessi erinevatest osadest ja lõplikust teenusest (kuni 10 fotot)

• Infot, miks ja kuidas peetakse teenust kasutatavuse, majandusliku mõju või inimsuhtluse osas silmapaistvaks:

-Kas ja kuidas on mõõdetud teenusedisainilahenduse mõju ja milline see on olnud?

-Kuidas disain on teenusele väärtust lisanud?

-Milline on otsene kliendikasu? Kasu organisatsioonile?

-Äriline kasu?

-Kasu ühiskonnale, keskkonnale, kogukonnale?

•Kliendi/kasutaja tagasisidet.

-Tooge reaalne näide kliendi tagasisidest (tsitaat, FB kommentaar, e-mail, intervjuu vms)

-Võimalusel lisage kvaliteetseid illustreerivaid fotosid või jooniseid. Nomineeritud saamise puhul kasutatakse neid ka kommunikatsioonis.

2.Kataloogi ja näituse jaoks lühike kokkuvõte kogu projektist (nii eesti kui ka inglise keeles, kokku kuni 1000 tähemärki). Kontrollküsimus: kas kujutatu ja kirjeldatu on tavainimesele lugedes 5 minutiga arusaadav?

Vahežürii positiivse vastuse puhul ootame teenusekirjeldust elektroonilise presentatsiooni või video kujul, mida on võimalik näidata tahvelarvutites ning edastada see 2. septembriks [email protected]

General jury

 
 
 
 
 
 

Jury for Teenusedisain erasektoris

 
 
 
 
 
 

Jury for Teenusedisain avalikus ja kolmandas sektoris