defolio

Teenusedisain


Call for entries
Jun 01, 2018
Submission deadline
Aug 16, 2018
Shortlist published
Aug 24, 2018
Awards announced
Sep 15, 2018

Submission of entries is closed

Teenusedisaini auhinna osalemise tingimused

 1. Teenusedisaini auhinnale kandideerida võivad kõik ettevõtted ja asutused, kes on:

  • kindlal eesmärgil (näiteks efektiivsuse tõstmiseks või rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks) teadlikult ehk läbimõeldult ja planeeritult oma olemasolevat teenust kujundanud või arendanud või
  • loonud samadel kaalutlustel täiesti uue teenuse või;
  • on disaininud oma sisemised teenused selliseks, et lõppklientidele teenuseosutamine on muutunud oluliselt kasutajasõbralikumaks ja efektiivsemaks;
  • teenuse disainimise läbi on parandatud teenuse konkurentsivõimet, turuosa, klientide või töötajate rahulolu
 2. Hindamisele võetakse teenused, mis on läbinud disainimise protsessi kahe viimase aasta jooksul konkursi toimumise ajast (2016 september kuni 2018 september) või mida on disainimise protsessi järel hakatud eelnimetatud ajavahemikus pakkuma.

Kategooriad

Disainiauhinnad 2018 Teenusedisaini auhinnale saab töid esitada kahes kategoorias:

TEENUSEDISAIN ERASEKTORIS

TEENUSEDISAIN AVALIKUS JA KOLMANDAS SEKTORIS

Tööde esitamiseks vajalik informatsioon:

 1. Teenuse, mille arendamiseks on teenusedisaini protsessi kasutatud, tutvustus (maksimaalselt 2 A4 lk) - eesti ja inglise keeles. Selle saate pdfina üles laadida Defoliosse.

 2. Kirjeldage täpset probleemi, mida hakati lahendama

 3. Disainiprotsessi lühikirjeldus: selgitage ja illustreerige disainiprotsessi algusest lõpuni:

  • Milliseid kliendiuuringuid (sh kvalitatiivseid) on läbiviidud? Millised olid peamised taipamised (ik insight) ja kuidas nendega arendustegevuses arvestati?
  • Milliseid teenusedisaini metoodikaid ja tööriistu kasutati?
  • Kuidas kasutajad on olnud protsessi kaasatud?
  • Kuidas teenusekontseptsiooni kasutajatega testiti?
  • Tooge visuaalseid näiteid protsessi erinevatest osadest ja lõplikust teenusest (kuni 10 fotot)
 4. Milline on olnud teenusedisaini mõju? 

  • Kuidas disain on teenusele väärtust lisanud?
  • Milline on otsene kliendikasu? Kasu organisatsioonile?
  • Äriline kasu?
  • Kasu ühiskonnale või kogukonnale?
 5. Kliendi/kasutaja tagasiside.

  • Tooge reaalne näide kliendi tagasisidest (tsitaat, FB kommentaar, e-mail, intervjuu vms)
 6. Võimalusel lisage kvaliteetseid illustreerivaid fotosid või jooniseid. Nomineeritud saamise puhul kasutatakse neid ka kommunikatsioonis.

7. Kataloogi ja näituse jaoks lühike kokkuvõte kogu projektist (kuni 1000 tähemärki eesti JA inglise keeles kokku). Selle saate kirjutada kõrval olevasse ankeeti.

Kontrollküsimus: kas kujutatu ja kirjeldatu on tavainimesele lugedes 5 minutiga arusaadav?

Vahežürii positiivse vastuse puhul (24. august) võimalusel luua teenusekirjeldus elektroonilise presentatsiooni või video kujul, mida on võimalik näidata tahvelarvutites ning edastada see 2. septembriks [email protected]

Osalemistasu

Varajane linnuke - enne 13.08.2016 - 40€ / töö

Hiline linnuke - ajavahemikul 14.08.2018 - 16.08.2018 - 80 € / töö

Osalemistasule lisandub käibemaks (20%). Osalemistasu tasub esitaja iga konkursile esitatud üksiku töö eest Defol.io keskkonna kaudu (krediitkaart, Paypal, pangalink või pangaülekanne).


NB! Peale 16.08.2018 kl 23.59 töid enam esitada ei saa Töid, mille eest on osalemistasu konkursi sulgemispäevaks tasumata, EI HINNATA.

Disainitud teenuse hindamise kriteeriumid:

• Kliendiuuringute käigus saadud taipamiste (insights) mõju arendusprotsessile ja lõpptulemusele - Kasutajate kaasatus disainiprotsessis

 • kasutajasõbralikkus (kuidas teenus sobitub kasutaja eluilma)

 • lihtsus

 • arusaadavus

 • tõestatud efektiivsus

 • innovatsiooni tase

 • funktsionaalsus

 • rahvusvaheline konkurentsivõime

 • disainimise protsessi eesmärgipärasus

Jury for Teenusedisain erasektoris

 

Chairman Gerda Mihhailova

 
 
 
 
 

Jury for Teenusedisain avalikus ja kolmandas sektoris

 

Chairman Gerda Mihhailova