defolio

Teenusedisain


Call for entries
Jul 01, 2014
Submission deadline
Sep 01, 2014
Shortlist published
Sep 08, 2014
Awards announced
Sep 26, 2014

Submission of entries is closed

NB! Peale ametliku tähtaja möödumist võetakse töid vastu 1. septembrini (kell 23.59), aga ühe töö sisestamise tasu on siis 50€+km.

Disainiauhinnad 2014 teenusedisaini auhinna osalemise tingimused

→ 1.Teenusedisaini auhinnale võivad töid esitada kõik ettevõtted ja asutused, kes on:

• kindlal eesmärgil (näiteks efektiivsuse tõstmiseks või rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks) teadlikult ehk läbimõeldult ja planeeritult oma olemasolevat teenust disaininud või arendanud või • on loonud samadel kaalutlustel täiesti uue teenuse või • on disaininud oma sisemised teenused selliseks, et lõppklientidele teenuseosutamine on muutunud oluliselt kasutajasõbralikumaks ja efektiivsemaks; • kes on oma teenuste kujundamisel ja arendamisel kasutanud vähemalt osaliselt töömetoodikat, mida on harjutud rakendama toodete, pakendite ja kommunikatsiooni kujundamisel - kaasates näiteks ka teenust pakkuvasse ettevõttesse professionaalse disaineri kaasabi; • teenuse disainimise läbi on parandanud teenuse konkurentsivõimet, turuosa, klientide või töötajate rahulolu.

→ 2.Hindamisele võetakse teenused, mis on läbinud disainiprotsessi kahe viimase aasta jooksul konkursi toimumise ajast (2012 september kuni 2014 september) või mida on disainiprotsessi järel hakatud eelnimetatud ajavahemikus pakkuma.

→ 3.Konkursil osalemise eelduseks on disainitud teenuse olemasolu, mille kirjeldus peab vahezürii positiivse vastuse puhul olema toimetatud näitusel esitlemiseks Teenusmajanduse Kojale elektroonilise presentatsiooni või video kujul, mida on võimalik näidata tahvelarvutis.

Mida kirjeldada?

Tutvustavas presentatsioonis peab olema kajastatud:

• Ettevõtte lühitutvustus (sh teenus, mille arendamiseks on ka teenusedisaini protsessi kasutatud) • Millist probleemi hakati lahendama • Disainiprotsessi lühikirjeldus • Milliseid vahendeid või uusi teadmisi ja eksperte disainiprotsessi käigus kasutati • Milline on olnud projekti äriline kasu ning kasu ettevõtte organisatsioonile • Kontrollküsimus: kas kujutatu ja kirjeldatu on tavainimesele lugedes 5 minutiga arusaadav?

Tööde esitamine

Teenuse disaini auhinna tööde esitamine toimub interneti teel, defolio keskkonnas (defol.io)

Disainitud teenuse hindamise kriteeriumid:

• kasutajasõbralikkus; • lihtsus; • arusaadavus; • efektiivsus; • innovatsiooni tase; • funktsionaalsus; • rahvusvaheline konkurentsivõime; • disainimise protsessi eesmärgipärasus

Kasu auhinna saajale:

• Eesti disainiauhind “Teenuse disain” kategoorias või teenuse äramärkimine; • Õigus kasutada tähist Eesti Disaini Auhind 2014 ja Äramärgitud töö; • Visuaalse auhinnatähise kasutamine auhinnatava veebilehel ja kirjalikes materjalides; • Auhinnatud ja äramärgitud tööde tutvustus meedias; • Osalemine nominentide näitusel (2 nädalat); • Andmed auhinna kataloogis ja internetis; • Konkursi meediakajastused

Küsimuste korral aitab teid:

Kristina Narusk / Teenusmajandus Koda +372 526 6393 [email protected]