defolio

Graafiline disain


Call for entries
Jul 01, 2014
Submission deadline
Sep 01, 2014
Shortlist published
Sep 10, 2014
Awards announced
Sep 26, 2014

Submission of entries is closed

NB! Peale ametliku tähtaja möödumist võetakse töid vastu 1. septembrini (kell 23.59), aga ühe töö sisestamise tasu on siis 50€+km.

Osalemistingimused:

Konkursil osalevad ainult Eesti Vabariigis registreeritud firmade ja/või Eesti Vabariigis alalist elukohta ning elamis- ja tööluba omavate autorite poolt loodud tööd. Konkursil osalevad ainult need tööd, mis on esmakordselt avaldatud, müügikanalisse jõudnud, kasutusele võetud jne mitte varem kui 1.09.2013 ja mitte hiljem kui 21.08.2014 ning mida ei ole varem ADC*Estonia konkurssidele esitatud. Konkursil osalevad ainult Eesti Vabariigi seadustele vastavad tööd. Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile. Esitaja annab loa MTÜ ADC Estoniale kasutada töid ühingu tegevuse reklaamimiseks näitustel, koduleheküljel ning teistes keskkondades, kus see võib olla vajalik. MTÜ ADC Estonia ei vastuta kaotatud või kaduma läinud tööde või materjalide eest. Materjalide üleslaadimine registreerimiskeskkonda ja/või füüsilise näite toimetamine MTÜ ADC Estoniale toimub esitaja vastutusel. Žüriil on õigus diskvalifitseerida töid, mis ei vasta osalemistingimustele või muuta esitatud tööde kategooriat.

Kategooriad:

  • Firmagraafika/Branding*

  • Väike trükis (plakatid, flaierid, kalendrid, kaardid, kutsed)*

  • Suur trükis (raamatud, aastaaruanded, ajakirjad, kataloogid, brošüürid)*

  • Pakend*

  • Illustratsioon

  • Fotograafia

  • Keskkonnadisain (kauplused, näitused, branditud keskkonnad, viidandussüsteemid)

  • Ekraanigraafika

  • Muu

Eriauhind „VÄÄRT PABER“

Silmapaistva paberikasutuse eriauhind Antaliselt. Auhinnale kandideerivad konkursiüleselt kõik trükised ja pakendid, kui neile on lisatud füüsiline näidis ja töö kirjelduses ära toodud paberi tüüp.

Osalemistasu:

Iga konkursile esitatud üksiku töö või seeriana esitatud tööde osade eest tasub ettevõte osalemistasu 30€ + km Defolio kaudu (krediitkaart, paypal, pangalink või pangaülekanne). Töid, mille eest osalemistasu on konkursi sulgemispäevaks tasumata, EI HINNATA. NB! Töö number genereeritakse peale arve tasumist, töödel peab kindlasti number küljes olema, muidu töö arvesse ei lähe.

  • Iga esitaja Antalise eriauhinnale kvalifitseeruva esimese töö esitamine on TASUTA.

Antalise eriauhinnale kandideerivad konkursi üleselt kõik tööd, mille puhul on tegemist reaalse trükisega (kategooriad: firmagraafika, suur-ja väike trükis, pakend), kui neile on lisatud füüsiline näidis ning töö seletusse kirja pandud trükikoda ja paberi tüüp/grammkaal. Kandideerimiseks tuleb laadida tööd üles defol.io keskkonda ning saata töö number ja töö nimetus aadressile [email protected]. Töö kvalifitseerumisel tasub osalemistasu Antalis.

Hindamiskriteeriumid

Žürii eesmärk on valida välja kõige paremad tööd, mis on võimelised konkureerima ADC Europe konkursil ning auhinnata neid kas kulla, hõbeda või pronksiga. Žürii ei ole kohustatud auhindu jagama juhul kui otsustatakse, et auhinna väärilisi töid ei ole. Uudsus ja innovaatilisus: töö peab olema mingil moel uudne – hea copy & paste ei võida Teostuse kvaliteet: teostus peab toetama ideed ja tehnilist lahendust

Tööde esitamine:

Üleslaadimine, registreerimine ja osalemismakse: Kõik konkursile esitatavad tööd tuleb registreerida internetikeskkonas defol.io, täites selleks ette nähtud registreerimisvormi ning tasudes vastava osalemismakse.

Tööde kirjeldamine: Lisage registreerimiskeskkonnas igale tööle adekvaatne kuid lühikene kirjeldus eesti ja inglise keeles. Kirjeldus aitab žüriil mõista töö eesmärki. Kirjutage kirjeldus asjasse mitte pühendatud kolmandale isikule arusaadavalt ning arvestage, et žürii on rahvusvaheline! Iga töö kohta tuleb laadida üles kuni 6 pilti (4266*3200 px. Kompresseerimata JPEG (RGB)). Lubatud on lisada ka URL projekti tutvustavale minisaidile. Esitades trükiseid, mis kvalifitseeruvad Antalise eriauhinnale, tuleb lisada ka trükikoda ning paberitüüp ja grammkaal.

Füüsilised näidised ja töönumber:

Trükiste ja pakendite puhul on kohustuslik esitada tööde füüsilised näidised. Kõikide teiste kategooriate puhul tuleb esitada A3 või A2 formaadis väljatrükk (kuni 6). Väljatrükid ja/või füüsilised näidised tuleb toimetada Velveti kontorisse: Niine 11, 10414 Tallinn. Igale esitatavale tööle peab olema lisatud töönumber mille väljastab Defol.io internetikeskkond peale arve tasumist. Töönumber peab olema märgitud nii tööle endale (mitte-segavale kohale) ning pakendile/ümbrisele milles töö kohale toimetatakse. Tööde autoreid ja muid viiteid töö esitajatele lisada ei tohi.

Töid saab esitada kuni 29. augustini 2014.

Failid ja formaadid Pildid: 4266 x 3200 px. Kompresseerimata JPEG (RGB). Video: 1920 x 1080 px. *.mov. Koodek: H264. Laetuna üles vimeo.com keskkonda. Video maksimaalne pikkus 2,5 minutit. Väljatrükid: A2 või A3 formaadis, kinnitatuna jäigale alusele (kapa vms).

Žürii:

Alexandra Taylor - žürii esinaine

Markko Karu Dan Mikkin Janno Siimar Hannes Paesoo Kadri-Maria Mitt Piia Põldmaa Kaarel Nõmmik

General jury