defolio

ADC Estonia 2015


Call for entries
Aug 26, 2015
Submission deadline
Oct 02, 2015
Shortlist published
Oct 08, 2015
Awards announced
Oct 09, 2015

Submission of entries is closed

Reglement

Žürii hindab esitatud tööde juures idee uudsust ja teostuse kvaliteeti - otsime töid, mis viivad oma kategooriat edasi, uuele tasemele.   Žürii eesmärk on valida välja kõige paremad tööd, mis on võimelised konkureerima ADC*Europe konkursil ning auhinnata neid kas kulla, hõbeda või pronksiga. Žürii ei ole kohustatud auhindu jagama juhul kui otsustatakse, et auhinna väärilisi töid ei ole. Žüriil on õigus anda välja eriauhindu töödele, mille mõni konkreetne aspekt väärib eraldi tunnustust.Osalemistingimused

Konkursil osalevad ainult Eesti Vabariigis registreeritud firmade ja/või Eesti Vabariigis alalist elukohta ning elamis- ja tööluba omavate autorite poolt loodud tööd. Konkursil osalevad ainult need tööd, mis on esmakordselt avaldatud, müügikanalisse jõudnud, kasutusele võetud jne mitte varem kui 01.09.2014 ja mitte hiljem kui 02.10.2015 ning mida ei ole varem ADC*Estonia konkurssidele esitatud.Osalemistasu

Varajane linnuke - enne 28.09.2015 - 30€ / töö

Hiline linnuke - ajavahemikul 29.09.2015 - 02.10.2015 - 60 € / töö

Osalemistasule lisandub käibemaks (20%).
Osalemistasu tasub esitaja iga konkursile esitatud üksiku töö eest Defol.io keskkonna kaudu (krediitkaart, paypal, pangalink või pangaülekanne).NB! Peale 02.10.2015 kl 23.59 töid enam esitada ei saa (ei, mingit lisa-lisapikendust kindlasti ei tule, sest žürii hakkab siis oma tööd tegema) Töid, mille eest on osalemistasu konkursi sulgemispäevaks tasumata, EI HINNATA.

 • Antalise eriauhinnale “Väärt Paber” kvalifitseeruvatest töödest ühe osalemistasu esitaja kohta maksab tagasi Antalis.
 • Noore Püssi auhinnale kandideerimine on TASUTA.


 • Tööde esitamine

  Kõik konkursile esitatavad tööd tuleb registreerida internetikeskkonas defol.io, täites selleks ette nähtud registreerimisvormi ning tasudes vastava osalemistasu. Kõik tööd peavad olema esitatud hinnataval kujul. Nt. Mobiiliäpp peab olema vabalt allalaetav ja kasutatav žüriiliikmete poolt. Kui selline esitamine ei ole võimalik, siis peab olema tööga kaasas põhjalik tutvustav video. Kui tööga tutvumiseks on tarvis eraldi ligipääsukoode, peab vastavad koodid ja juhised olema saadetud enne tööde esitamise tähtaja lõppu aadressile [email protected]
  Graafiline disain

  Graafilise disaini kategooriates otsime suurepäraseid näiteid Eesti graafilisese disaini tänapäevast. Otsime uut, värsket lähenemist nii graafilises väljenduses kui ka selle rakendamise loogikas.  Kategooriad:

  • Firmagraafika/Branding
  • Trükis (plakatid, flaierid, kalendrid, kaardid, kutsed, raamatud, aastaaruanded, ajakirjad, kataloogid, brošüürid)
  • Pakend
  • Illustratsioon
  • Fotograafia
  • Keskkonnadisain (kauplused, näitused, branditud keskkonnad, viidandussüsteemid)
  • Ekraanigraafika
  • Muu


  Tööde kirjeldamine:

  Lisa registreerimiskeskkonnas igale tööle adekvaatne kuid lühidane kirjeldus eesti ja inglise keeles. Kirjeldus aitab žüriil mõista töö eesmärki ja väärtust. Kirjuta oma töö kirjeldus mõeldes asjasse mitte pühendatud kolmandale isikule ning arvesta, et žürii on rahvusvaheline (kes ei pruugi mõista meie kohalikku huumorit või konteksti)! Iga töö kohta tuleb laadida üles kuni 6 pilti ( 3508*2480px (A4, 300DPI). Kompresseerimata JPEG (RGB)). Lubatud on lisada ka URL projekti tutvustavale minisaidile.  Füüsilised näidised ja töönumber:

  Trükiste ja pakendite puhul on kohustuslik esitada tööde füüsilised näidised. Kõikide teiste kategooriate puhul tuleb esitada A3 või A2 formaadis väljatrükk (kuni 6). Väljatrükid ja/või füüsilised näidised tuleb toimetada Velveti kontorisse: Niine 11, 10414 Tallinn enne 02.10.2015 (kl 15:00). Igale esitatavale tööle peab olema lisatud töönumber mille väljastab Defol.io internetikeskkond peale arve tasumist. Töönumber peab olema märgitud nii tööle endale (mitte-segavale kohale) ning pakendile/ümbrisele milles töö kohale toimetatakse. Tööde autoreid ja muid viiteid töö esitajatele lisada ei tohi.  Failid ja formaadid

  Pildid:3508*2480px (A4, 300DPI). Kompresseerimata JPEG (RGB). Video: 1920 x 1080 px. *.mov. Koodek: H264. Laetuna üles vimeo.com keskkonda. Video maksimaalne pikkus 2,5 minutit.

  Väljatrükid:A2 või A3 formaadis, kinnitatuna jäigale alusele (kapa vms).
  Antalise eriauhind VÄÄRT PABER

  Väärt Paber on silmapaistva paberikasutuse eriauhind Antaliselt. Väärt Paberile kandideerivad kõik tööd, mille puhul on tegemist reaalse trükisega (näiteks: firmagraafika, trükis ja pakend), kui neile on lisatud füüsiline näidis ning töö seletusse kirja pandud trükikoda ja paberi tüüp/grammkaal. Antalis tagastab ühe kavlifitseeruva töö osalustasu iga esitaja kohta.

  NB! Osalemistasu kompenseeritakse tagasiulatuvalt ehk eriauhinnale kandideerimiseks peab siiski osalemistasu keskkonnas Defol.io olema tasutud õigeaegselt ja reeglitele vastavalt. Osalemistasu kantakse üle esitaja kontole pärast konkurssi lõppu.
  Veebidisain

  Veebidisaini kategoorias otsime suurepäraseid näiteid Eesti digitaalse disaini tänasest tasemest. Me soovime näha ideede selgust ja värskust, uudset lähenemist ja töövõtteid, suurepärast tehnilist teostust - töid, mis teeksid žüriiliikmed kadedaks!  Kategooriad:

  • Koduleht (korporatiivsed kodulehed jms.)
  • Veebirakendus (e-teenused, keskkonnad jms.)
  • Mobiilirakendus (m-teenused, aplikatsioonid jms.)
  • Off-line rakendus (POS, muuseum, showroom, messilahendus, jms.)
  • Sotsiaalmeedia/Reklaam (kampaanialehed, sotsiaalmeediarakendused, jms.)
  • Muu


  Tööde kirjeldamine:

  Lisage registreerimiskeskkonnas igale tööle adekvaatne kuid lühikene kirjeldus eesti ja inglise keeles. Kirjeldus aitab žüriil mõista töö eesmärki. Kirjutage kirjeldus asjasse mitte pühendatud kolmandale isikule arusaadavalt ning arvestage, et žürii on rahvusvaheline! Iga töö kohta tuleb laadida üles kuni 6 pilti (4266*3200 px. Kompresseerimata JPEG (RGB)). Lubatud on lisada ka URL projekti tutvustavale minisaidile. Esitades trükiseid, mis kvalifitseeruvad Antalise eriauhinnale, tuleb lisada ka trükikoda ning paberitüüp ja grammkaal.  Tehnilised tingimused:

  Iga töö kohta kuni 6 pilti JPG, PNG, GIF või PDF formaadis

  Video: 1920*1080 px. *.mov. Koodek: H264. Laetuna üles vimeo.com keskkonda. 
Video maksimaalne pikkus 2,5 minutit. Presentatsioonid pdf formaadis — XVGA 1024 x 768 px

  URL peab olema kätte saadav avalikus internetis, kui avalik esitlemine ei ole mingil põhjusel võimalik, siis tuleb tööle hinnataval kujul ligi pääsemiseks saata juhised ja ligipääsuandmed aadressile [email protected]
  Noor Püss

  Konkursil võivad osaleda disainerid, kes on auhinnale kandideerimise aastal 26-aastased või nooremad. On viimase kahe aasta jooksul Eestis alaliselt elanud ja tegutsenud. Eesti kodakondsus ei ole eeldus. Auhinnale kandideerija võib olla disainitudeng, disainiõpingud läbinud noor professionaal või isehakanud disainer, kandideerida võivad ka disainerite rühmitused. Disainerite rühmituste puhul saab kandideerida rühmituse noorim, alla 27-aastane liige. Konkursil võib osaleda töödega, mis on valminud kahe viimase aasta jooksul konkursi toimumise ajast (september 2013- august 2015). Üks kandidaat võib esitada mitu tööd (soovitavalt 3-6), sest auhind määratakse disaineri loomingule laiemalt, mitte ühele kindlale projektile. Juhul kui esitatud tööde näol on tegemist koolitööga, tuleb märkida ära juhendaja, õppeasutus ja õppetöö toimumise aeg.  Kandideerimiseks vajalik informatsioon:

  • Autori CV (pdf-formaadis)
  • Autori portreefoto
  • Iga esitatud töö kohta projektikirjeldus (pdf-formaadis) + kuni 3 jpeg pilti: formaat A4, resolutsioon 300 dpi. Üles saab laadida kokku kuni 30 faili (sh cv, portreefoto ja projektid palun lisada kõik ühe sisestuse alla).


  Pdf ja visuaalid palun laadige üles ruutu „Drag your images here“ Lisaks üles laetud töödele võite soovi korral ka rohkemaid töid tutvustada lisades CV-le oma portfoolio lingi.  Osalemistasu:

  Tööde esitamine on esitajale tasuta.

  Tööde esitamine

  Konkursile esitatavad tööd tuleb registreerida internetikeskkonnas defol.io, täites selleks ette nähtud registreerimisvormi. Žüriil on õigus soovi korral küsida lisainfot ja täiendavaid materjale.
  Aasta Disainer

  Aasta disainer on isik, kelle töö ja panus Eesti disaini on sel aastal olnud eriti silmapaistev. Aasta Disaineri auhinnale ei saa eraldi kandideerida, aasta disaineri valib välja ühendžürii (veebižürii + disainižürii) kõikidesse kategooriatesse esitatud tööde põhjal, kusjuures kaalutakse kandidaate, kellel vähemalt üks töö on sel aastal pärjatud kullaga.
  Ausus ja Õiglus

  Konkursil osalevad ainult Eesti Vabariigi seadustele vastavad tööd. Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile. MTÜ ADC Estonia ei vastuta kaotatud või kaduma läinud tööde või materjalide eest. Materjalide üleslaadimine registreerimiskeskkonda ja/või füüsilise näite toimetamine MTÜ ADC Estoniale toimub esitaja vastutusel. Žüriil on õigus diskvalifitseerida töid, mis ei vasta osalemistingimustele või muuta esitatud tööde kategooriat. Esitaja annab loa MTÜ ADC Estoniale kasutada töid ühingu tegevuse reklaamimiseks näitustel, koduleheküljel ning teistes keskkondades, kus see võib olla vajalik.
  Lahke soovitus tööde esitajaile:

  Näe tõsiselt vaeva selleks, et teha oma töö tugevused ja väärtused žüriile selgeks - juhi tähelepanu detailidele, mis sinu arust on eriti ägedad, pane pigem rohkem pilte, tee blanšett pigem suurem, pane kaasa füüsilised näidised nii visiitkaartidest, ümbrikutest, plakatitest. Ära häbene öelda, miks sa arvad, et just see töö on kulda väärt! Ära eelda, et žürii mõistab sinu töö väärtust lennult. Usu, see vaev tasub ennast ära ka siis, kui sa ei võida. Sa teed superlahedaid asju, aita žüriil ja hiljem ka kõigil teistel seda tõsiasja mõista!  General jury

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Jury for Graafiline disain

   

  Chairman Anssi Kähärä

   
   
   
   
   
   

  Jury for Veebidisain

   

  Chairman Sami Niemelä

  Designer driven by curiosity for making things new & better. CD+co-founder @Nordkapp, #IxDAHel, co-chair #ixd16. Here mostly thinking out loud in 2...