defolio

ADC*Estonia Eesti Internetiauhinnad 2011


Call for entries
Sep 01, 2011
Submission deadline
Sep 26, 2011
Shortlist published
Sep 28, 2011
Awards announced
Sep 29, 2011

Submission of entries is closed

Osalemistingimused

 • Konkursil osalevad ainult Eesti Vabariigis registreeritud firmade ja/või Eesti Vabariigis alalist elukohta ning elamis- ja tööluba omavate autorite poolt loodud tööd.
 • Konkursil osalevad ainult need tööd, mis on esmakordselt avaldatud, müügikanalisse jõudnud, kasutuselevõetud jne mitte varem kui 01.01.2010 ja mitte hiljem kui 23.09.2011.
 • Konkursil osalevad ainult Eesti Vabariigi seadustele vastavad tööd.
 • Žüriil on õigus diskvalifitseerida töid, mis ei vasta osalemistingimustele või muuta esitatud tööde kategooriat.
 • Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile. Esitaja annab luba MTÜ ADC Estoniale ja Best Marketingile kasutada töid ühingu tegevuse reklaamimiseks näitustel, koduleheküljel ning teistes keskkondades nagu see võib olla vajalik.
 • MTÜ ADC Estonia ei vastuta kaotatud või kaduma läinud tööde või materjalide eest. Materjalide üleslaadimine registreerimiskeskkonda ja/või füüsilise näite toimetamine MTÜ ADC Estoniale toimub esitaja vastutusel.

Auhindamine

Eesti Internetiauhindade konkursi finaali jõudnud tööde esitlus ja auhinnagala toimub 29. septembril F-Hoones. Pidu on sel aastal TASUTA ning registreerimine toimub Facebookis ning töid registreerinud isikutel / ettevõtetel on eesõigus. Sissepääs nimekirja alusel. (Tasuta tähendab, et joogid ostab igaüks ise)

Hindamiskriteeriumid

Žürii eesmärk on valida välja kõige paremad tööd, mis on võimelised konkureerima ADC*Europe konkursil ning auhindama neid kas kulla, hõbeda või pronksiga. Žürii ei ole kohustatud auhindu jagama juhul kui otsustatakse, et auhinna väärilisi töid ei ole.

Töid hinnatakse kolme kriteeriumi alusel:

 • Uudsus ja innovaatilisus: töö peab olema mingil moel uudne – hea copy & paste ei võida;
 • Teostuse kvaliteet: teostus peab toetama ideed ja tehnilist lahendust;
 • Toimivus: töö saavutas seatud eesmärgi. Selle kohta on vaja ka tõestust maksimum pool A4 mahus. Kas absoluutarvudes või suhtarvudes, oluline on, et tegemist on faktidega.

Tehnilised tingimused

 • Kõikidest töödest kuni 6 PNG/JPEG näidisfaili mõõdus 1024 x 768 px
 • Presentatsioonid ja/või videod pead panema üles Scribd, Issuu, Slideshare, Youtube või Vimeo keskkonda ning pistma vastava lingi Defoliosse. Ülespandavate failide kvaliteet: Quicktime formaat, CODEC H.264, good or maximum quality, audio mp3, 128 kps (file .mov or .avi) Presentatsioonid PDF formaadis – XVGA 1024 x 768 px.

General jury